Какво е пермакултура? – Това е едно ново понятие в земеделието, обединяващо идеи за устойчива природна среда, която освен че следва сътворението на Бога, помага за истинско човешко обитаване на Природата. Това е начин на мислене, което синхронизира хората с природната среда, при което се получава взаимно споделено съществуване. Когато се занимаваме с пермакултура, съблюдаваме не да унищожаваме живот (вредители по растенията), а да даваме възможност да се създава живот. Може да се направи следната аналогия: каквото е въздействието на лекарствените средства на традиционната медицина върху здравословното състояние на човешкия организъм, такова е и въздействието на традиционното стопанство с изкуствените химически вещества върху екологичната среда. (more...)
6/24/2012 02:45:18 pm

I think the things you covered through the post are quiet impressive, good job and great efforts. I found it very interesting and enjoyed reading all of it...keep it up, lovely job..

Reply
7/30/2012 02:35:23 pm

I actually appreciate this post. We need extra individuals like you bringing value to the community. Can I put this post on my blog? I'd give you credit and link back of course.

ReplyLeave a Reply.